Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: Promocja oferty firmy Smile Dentica na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży usług prozdrowotnych

 

Celem projektu:

jest umiędzynarodowienie Smile Dentica Sp. z o. o. poprzez budowę działu obsługi pacjenta zagranicznego (DOPZ).

 

Planowane efekty:

  • zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów;
  • podniesienie jakości obsługi pacjentów międzynarodowych;
  • zbudowanie silnej krajowej i międzynarodowej marki Smile Dentica;
  • dywersyfikacja i wzrost wysokości przychodów;
  • nabycie nowych kompetencji wewnątrz organizacji;
  • transformacja kultury organizacji;

 

Wartość projektu: 467 900,00 PLN brutto

Wkład Funduszu Europejskiego: 397 715,00 PLN brutto